LIGRANIT

DE EN
Menu »
Menu »

Těžba žuly

Společnost LIGRANIT a.s., ve vlastních lomech Ruprechtice, Černá Studnice a Hraničná, těží Libereckou a Železnobrodskou žulu.

 

Kamenolom Ruprechtice

Těžba žuly nad libereckou čtvrtí Ruprechtice je známa již více než jedno století. Dříve bylo dobývání suroviny realizováno ve více menších lomech. Dnes je těžba soustředěna pouze do kamenolomu Ruprechtice, který tvoří tři lomová pracoviště (Lednice, Wagner I, Wagner II) v těsné blízkosti vedle sebe. Před druhou světovou válkou byly jednotlivé provozy v rukách soukromých vlastníků, poté byly znárodněny. Jejich historie byla po dlouhá léta spjata s ČMPK, n.p. Hradec Králové. Dnes jsou provozovány libereckou akciovou společností LIGRANIT.
Ložisko tzv. „liberecké žuly“ v lomu Ruprechtice náleží regionálně geologicky ke krkonošsko - jizerskému plutonu. Těženou surovinou je porfyrický biotitický granit – liberecký, velmi dobře známý pod obchodním označením „liberecká žula“. Ta patří mezi nejdekorativnější tuzemské ušlechtilé kameny. Její výjimečnost je dána vysokým obsahem draselného živce (ortoklasu), který hornině udává její narůžovělou barvu. Tím se liší od velké většiny českých „žul“ u nichž většinou převládá šedá barva. K atraktivitě určitě přispívá i její poměrně výrazná porfyrická struktura. Hornina je proto mezi projektanty a staviteli velmi oblíbena a je tak uplatněna v celé řadě významných budov a staveb u nás i v zahraničí.
Kamenolom Ruprechtice může svým zákazníků nabídnout veškerý sortiment hrubé kamenické výroby v odpovídající kvalitě a s potřebnou certifikací, dále pak drcené kamenivo  různých frakcí.


Kamenolom Černá Studnice, obec Nová Ves nad Nisou

Ložisko Nová Ves nad Nisou - známější pod názvem lom Černá Studnice - bylo průmyslově otevřeno až v první polovině 70. let minulého století jako součást již zmiňovaného Českomoravského průmyslu kamene n.p. Jinak těžba předtím probíhala v drobných lůmcích již od konce 19. století.
Po revoluci liberecké lomy a lom Černá Studnice krátce patřily státnímu podniku Liberecký průmysl kamene, pak se vedení lomů ujímá současná společnost LIGRANIT a.s..
Ložisko tzv. „železnobrodské“ žuly je součástí rozsáhlého masivu krkonošsko - jizerské žuly. Těženou surovinou je žula středně až hrubě zrnitá, dvojslídná, s velkým obsahem křemene a převahou muskovitu nad biotitem. Rozpukání horniny je značně neuspořádané. Žula je impregnována limonitem, který jí dodává oblíbenou, teplou, šedožlutou až hnědožlutou barvu. Hornina je proto mezi projektanty a staviteli velmi oblíbena a je tak uplatněna v celé řadě významných budov a staveb u nás i v zahraničí.

V kamenolomu Černá Studnice se v současné době netěží. Ložisko je však pro těžbu připraveno.

 

Kamenolom Hraničná

Ložisko tzv. „liberecké žulyv lomu Hraničná náleží regionálně geologicky ke krkonošsko - jizerskému plutonu a je tvořeno biotitickou, hrubě zrnitou žulou s vyrostlicemi draselných živců, které jí dávají narůžovělou barvu. Základní hmota je nestejnoměrně zrnitá, textura horniny je všesměrná.
„Liberecká žula“ patří mezi nejdekorativnější tuzemské ušlechtilé kameny. Její výjimečnost je dána její narůžovělou barvou. Tím se liší od velké většiny českých „žul“ u nichž většinou převládá šedá barva. K atraktivitě určitě přispívá i její poměrně výrazná porfyrická struktura. Hornina je proto mezi projektanty a staviteli velmi oblíbena a je tak uplatněna v celé řadě významných budov a staveb u nás i v zahraničí.

V kamenolomu Hraničná se v současné době netěží. Ložisko je však pro těžbu připraveno a nyní se zde zpracovávají odvaly na drcené kamenivo.
 

 

 

Kontaktujte nás

Mohlo by Vás také zajímat:

volat +420 603 192 430

Zpracovávám...