LIGRANIT

DE EN
Menu »
Menu »

Trhací práce

Jednou z hlavních technologií blokové těžby žuly je dobývání pomocí trhacích prací. Akciová společnost LIGRANIT na všech svých činných lomových provozech tuto technologii využívá. Podmínky, za kterých je možno využívat energii výbuchu k rozpojování hornin, jsou dány přísnou báňskou legislativou a jsou konkretizovány v povolení trhacích prací. V současnosti jsou rozhodnutími Obvodního báňského úřadu v Liberci povoleny trhací práce malého rozsahu. Malý rozsah je dán zejména povahou blokové těžby. Snahou našich střelmistrů je vydobytí dostatečně rozměrných bloků, které umožnují další zpracování v následných procesech kamenické výroby. Proto se celková nálož (tj. celkové množství trhaviny aplikované v jednom odstřelu) v drtivé většině pohybuje v řádu několika kilogramů.

Nepříznivé účinky trhacích prací na okolí jsou nepatrné. Nejpalčivěji bývá vnímána siréna oznamující chystaný i ukončený odstřel a akustické projevy některých použitých trhavin. Rozlet materiálu a seismické účinky odstřelu jsou vzhledem k malému používanému objemu trhavin mimo prostor vlastního lomu prakticky vyloučeny.

Mohlo by Vás také zajímat:

volat +420 603 192 430

Zpracovávám...